.

 Zgromadzenie

 Sióstr 

 Pasjonistek

Płock - Dom Macierzysty


Nowości na stronie: 
Czuwanie modlitewne
- grudzień 2019r.
- w AKTUALNOŚCI -
 
Z życia wspólnoty
Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego 14.09.2013r.W komentarzu na rozpoczęcie uroczystej liturgii
Mszy Świętej przygotowanym przez s. Anicetę wybrzmiało przesłanie naszego charyzmatu, którego centrum stanowi
Krzyż Chrystusa:

"Wysławiamy dzisiaj triumf Krzyża – zwycięski znak Chrystusa,
 na którym dokonało się dzieło naszego zbawienia.

Krzyż jest znakiem naszej wiary, znakiem naszego zjednoczenia
z Chrystusem umarłym i zmartwychwstałym.
 Jest znakiem nadziei i zwycięstwa.

Zgromadzeni na Eucharystycznej ofierze, w której ponawia się tajemnica Krzyża, my siostry ze Zgromadzenia Męki Pana naszego
Jezusa Chrystusa – dziękujemy za Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu, przez którą także i dziś obdarza nas życiem i umacnia w wiernym wyznawaniu wiary".
Po błogosławieństwie ze czcią ucałowałyśmy Relikwie Krzyża Świętego.
Świętowanie uroczystości zakończyłyśmy adoracją Najświętszego Sakramentu,
której przewodniczył ks. kapelan Zdzisław Konarzewski.