.

 Zgromadzenie

 Sióstr 

 Pasjonistek

Płock - Dom Macierzysty


Nowości na stronie: 
Czuwanie modlitewne
- grudzień 2019r.
- w AKTUALNOŚCI -
Z życia wspólnoty

 

 Wydarzenia

z naszej wspólnoty

XIII rocznica przeniesienia doczesnych szcątków Matki Józefy do płockiej Fary
18.11.2019r.
W naszym comiesięcznym modlitewnym czuwaniu przy sarkofagu
z doczesnymi szczątkami naszej Matki Założycielki,
uczestniczyła Matka Generalna wraz ze swoją Radą.