.

 Zgromadzenie

 Sióstr 

 Pasjonistek

Płock - Dom Macierzysty


Nowości na stronie: Uroczystości zakonne - sierpień 2018r.; Formacja zakonna w naszym Zgromadzeniu.

XVI Kapituła Generalna

 
W sobotę 25 czerwca 2016r. w naszym domu dniem skupienia, który poprowadził 
o. Kazimierz Synowczyk OFMCap., 
rozpoczął się czas Kapituły Generalnej. 
Została wybrana Rada Generalna, a natępnie były omówione bieżące sprawy Zgromadzenia. 
Został ustalony - na kolejne sześć lat - program rozwoju w duchu charyzmatu pasyjnego przekazanego nam przez Matkę Założycielkę.