.

 Zgromadzenie

 Sióstr 

 Pasjonistek

Płock - Dom Macierzysty


Nowości na stronie: 
Czuwanie modlitewne
- grudzień 2019r.
- w AKTUALNOŚCI -

Młodzież na Drodze Krzyżowej 

Od roku szkolnego 2010/2011 młodzież z LO im. Marsz. St. Małachowskiego, pod kierunkiem katechetki s. Faustyny Czakowskiej, włącza się w przygotowanie nabożeństwa Drogi Krzyżowej w kaplicy płockiego szpitala na Winiarach.

Udziałem młodzieży jest prowadzenie rozważań poszczególnych stacji oraz wykonywanie różnych czynności liturgicznych podczas sprawowanej w kaplicy Mszy Świętej. W swojej modlitwie młodzi powierzają Bogu cały personel szpitala - lekarzy, pielęgniarki, panie salowe. Modlą się przede wszystkim za pacjentów, przebywających na wszystkich oddziałach, cierpiących fizycznie i duchowo. Pamiętają także o siostrach zakonnych pracujących w szpitalu oraz o kapłanach posługujących ludziom cierpiącym. Te intencje przedstawiają Panu także podczas modlitwy w szkole na katechezie.  

Młodzież bardzo ceni sobie chwile modlitewnej refleksji przeżywane w otoczeniu ludzi, którzy osobiście, każdego dnia doświadczają krzyża cierpienia w różnych jego wymiarach. Uczniowie Małachowianki uczą się przez to doceniać dar dobrego zdrowia, posiadanych zdolności i talentów. Patrząc na pacjentów i pracowników szpitala odkrywają sens ludzkiego życia, przemijania, bólu i śmierci… Służąc innym własnymi talentami recytatorskimi i muzycznymi nie tylko odkrywają je i rozwijają, ale równocześnie ubogacają osobisty świat wartości. Coraz lepiej starają się dostrzegać, tych którym mogą pomóc, uwrażliwiają swoje serca na cierpienie drugiego człowieka.  

Cieszę się, że nasz pasyjny charyzmat okazjue się przez to ciągle żywy i aktualny dla współczesnej młodzieży. Materiał przygotowała s. Faustyna