.

 Zgromadzenie

 Sióstr 

 Pasjonistek

Płock - Dom Macierzysty


Nowości na stronie: 
Czuwanie modlitewne
- grudzień 2019r.
- w AKTUALNOŚCI -

Spotkania międzyzakonne

Spotkanie Opłatkowe Zgromadzeń Żeńskich
Życia Konsekrowanego Diecezji Płockiej – 14.12.2013r.
Grudniowe spotkanie międzyzakonne rozpoczęło się o godz. 10.00 uroczystą Eucharystią, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa płockiego Piotra Libery. Poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej, która w sposób szczególny jest obecna w zgromadzeniach zakonnych – jak podkreślił we wstępie ks. bp. tę Mszę Świętą ofiarował w intencjach sióstr i osób życia konsekrowanego całej diecezji.

We wprowadzeniu do liturgii ks. kan. dr Bogdan Czupryn – Diecezjalny Wikariusz
do Spraw Życia Konsekrowanego, zachęcił do wspólnej modlitwy dziękczynnej za wszelkie łaski, jakimi Bóg nas obdarza na co dzień, wychodząc naprzeciw naszym ludzkim i duchowym potrzebom. Następnie przywitał ks. Biskupa, obecnych kapłanów: ks. dr Zdzisława Konarzewskiego – kapelana s. pasjonistek i ks. dr Piotra Grzywaczewskiego – Sekretarza ks. bp. oraz wszystkie przybyłe siostry.

W kazaniu ks. Biskup Piotr zachęcił do refleksji nad znaczeniem i doświadczaniem jedności w naszych wspólnotach rodzinnych, zakonnych, kapłańskich i parafialnych. Zachęcił do zadania sobie pytania: „Co nas jeszcze łączy? Czy może jedyną rzeczą, która jest naszą wspólną pozostał tylko klucz od drzwi wejściowych do naszego domu?”
Tylko miłość płynąca od przychodzącego do nas niestrudzenie Boga jest w stanie ożywić i uświęcić nasze życie – podkreślał ks. Biskup.

W oprawę liturgiczną włączyły się siostry z różnych zgromadzeń.

Po Mszy Świętej nastąpił czas życzeń świątecznych, które w imieniu wszystkich sióstr ks. Biskupowi i kapłanom złożyła s. przełożona Sabina Pruszyńska – ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny z Mławy. Życząc, między innymi, by na wzór Mędrców, którzy szli i szukali, ich posługa i przyprowadzeniem go do Boga.

Z kolei ks. Biskup składając życzenia powrócił do diecezjalnej pielgrzymki do Ziemi Świętej, której wspomnienie ułatwia przeżywanie Adwentu, ze względu na obecność
w miejscu zwiastowania, a następnie narodzin i życia Jezusa. Szczególnie zachęcał
do głębokiego, duchowego przeżywania każdej Eucharystii w wymiarze Betlejem, uczestnicząc ciągle na nowo w misterium Boga, który przychodzi do człowieka.


Kolejnym etapem spotkania były indywidualne życzenia, a następnie wspólna kolędowa agapa, w czasie której, poruszane były tematy związane z bieżącymi sprawami Kościoła.

Opracowała s. Ancilla