.

 Zgromadzenie

 Sióstr 

 Pasjonistek

Płock - Dom Macierzysty


Nowości na stronie: 
Czuwanie modlitewne
- grudzień 2019r.
- w AKTUALNOŚCI -

Pogrzeb siostry Włodzimiery

 
     
W nocy 15 lutego 2016r. odeszła do Pana    Siostra Włodzimiera
- Henryka Kołodziejczak (1936-2016).
  Henryka Kołodziejczak urodziła się 26 marca 1936 r. w Krasnosielcu. 
Ojciec Stanisław był robotnikiem, mama Marianna zajmowała się pracą w domu 
i wychowaniem sześciorga dzieci (pięciu córek i jednego syna).  
Siostra Włodzimiera pochodziła z głęboko wierzącej rodziny. W życiorysie napisała: „głęboka wiara zwłaszcza mojego Ojca była widoczną lekcją poglądową dla nas dzieci. Od rodziców uczyliśmy się życia głęboko religijnego. Ta głęboka wiara 
i zaufanie Bogu pozwoliło nam przetrwać tragizm wojny i trudne lata powojenne”. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu uczyła się zawodu w szkole fryzjerskiej, a następnie przez dwa lata pracowała w tym zawodzie. 
Parafia Krasnosielc może się poszczycić dużą liczbą powołań kapłańskich 
i zakonnych. O wyborze drogi życia zakonnego myślała też Henryka. 
Znała Siostry Matki Bożej Niepokalanej (Służki), które pracowały w Krasnosielcu. Wiedziała też, że jest Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek w Płocku, ponieważ do tego Zgromadzenia wstąpiła s. Terezja Teresa Grabowska, której rodzice mieszkali niedaleko jej domu. Toczyła wewnętrzną walkę, w której Bóg zwyciężył i 8 grudnia 
w Uroczystość Matki Bożej Niepokalanej wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w Płocku. 
Po okresie nowicjatu złożyła pierwszą profesję zakonną 12 sierpnia 1959 roku, 
a profesję wieczystą 12 sierpnia 1964 roku. 
W Zgromadzeniu ukończyła Liceum Ogólnokształcące Korespondencyjne w Sierpcu, 
a następnie Kurs Katechetyczny w Warszawie, umożliwiający jej pracę w charakterze katechetki. W latach 1959-1960 Siostra Włodzimiera pracowała w Domu Biskupim 
w Płocku w dziale gospodarczym. Kolejną placówką był dom w Staroźrebach. 
W latach 1961-1967, s. Włodzimiera podjęła pracę w Goślicach jako wychowawczyni i opiekunka w Państwowym Zakładzie Specjalnym dla dzieci specjalnej troski.
Następnie jako katechetka pracowała w Będzinie, Lęborku
i Bratoszewicach. W latach 1986-1989 pełniła funkcję przełożonej w Domu własnym Zgromadzenia w Mucharzu.
Do kontynuowania pracy katechetycznej wróciła w latach 1989-1992 w Gostyninie. Siostra Włodzimiera bardzo lubiła swoją pracę katechetyczną, która sprawiała jej dużo radości. 
Do każdego dziecka starała się podchodzić z miłością. 
Ostatnią pracę zawodową podjęła w latach 1992-2010 w Szkole Specjalnej w DPS w Goślicach. Posługa Siostry była zauważona przez Starostwo Powiatowe i wiele razy otrzymywała podziękowanie za pracę pedagoga, terapeuty 
i przyjaciela dzieci niepełnosprawnych z racji Dnia Pracownika Socjalnego, w Święto Pracowników Pomocy Społecznej. Odznaczona została medalem „Zasłużony dla Powiatu” przyznawany najznakomitszym obywatelom Mazowsza Płockiego. 
Medal otrzymała 21 listopada 2002 r. od Starosty Płockiego p. Michała Boszko. 
Pogrzeb Siostry Włodzimiery odbył się 17 lutego. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył 
i homilię wygłosił J. E. Ks. Bp. Roman Marcinkowski. Współkoncelebransami byli: 
ks. prof. I. Mroczkowski, 
ks. prof. B. Czupryn, 
ks. Prałat J. Niestępski, 
ks. Kapelan Z. Konarzewski. 
W uroczystości pogrzebowej uczestniczyły Siostry Pasjonistki wraz z przełożoną generalną m. Anitą Popielewską, najbliższa rodzina zmarłej, przedstawiciele z Goślic 
z DPS wraz z p. Dyrektor J. Łęcką. 
   Doczesne szczątki Siostry Włodzimiery złożone zostały na cmentarzu parafialnym 
w Płocku, przy ulicy Kobylinskiego.
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, 
a swiatłość wiekuista niechaj jej świeci. 
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.