.

 Zgromadzenie

 Sióstr 

 Pasjonistek

Płock - Dom Macierzysty


Nowości na stronie: 
Czuwanie modlitewne
- grudzień 2019r.
- w AKTUALNOŚCI -
 
Płocki Maraton Biblijny
Już po raz piąty Akcja Katolicka Diecezji Płockiej zorganizowała w dniach 14 - 17 maja 2012r. - przy Płockiej Bazylice Katedralnej - publiczne czytabie Pisma Świętego - według przekładu BIBLIA TYSIĄCLECIA.

Tegoroczny Maraton Biblijny rozpoczął się Mszą Świętą sprawowaną pod przewodnictwem J. E. bpa Piotra Libery w Katedrze Płockiej o godz. 9.00.

Po raz pierwszy miał charakter ekumeniczny.

Czytanie rozpoczął ks. bp Piotr Libera, kolejne fragmenty odczytali - ks. Eliasz Tarasiewicz - proboszcz parafii prawosławnej w Płocku i ks. Artur Woltman - proboszcz parafii ewangielickiej w Płocku.
Pismo Święte było czytane przez 351 osób, wśród których były siostry z naszego domu - s. Aniceta, s. Faustyna, s. Ancilla, s. Józefa, s. Sylwia i s. Julianna.

Siostry katechetki zaangażowały w czytanie Słowa Bożego swoich uczniów - dzieci

i młodzież.

s. Faustyna i uczniowie z LO Małachowskiego w Płocku ;)