.

 Zgromadzenie

 Sióstr 

 Pasjonistek

Płock - Dom Macierzysty


Nowości na stronie: 
Czuwanie modlitewne
- grudzień 2019r.
- w AKTUALNOŚCI -
 
Pielgrzymka do Skępego
Tradycyjnie 6 września wyruszyła z parafii farnej 162 Piesza Pielgrzymka z Płocka
do Sanktuarium Matki Bożej – Pani Mazowsza i Kujaw w Skępem.
W Roku Wiary pielgrzymka skępska odbywała się pod hasłem „Maryja wzorem wiary”, wzięło w niej udział około 300 pątników wśród których była też s. Ancilla.


Pielgrzymi szli w dwóch grupach:
błękitnej pod przewodnictwem ks. Wojciecha Kruszewskiego z parafii farnej
i białej, prowadzili ją dwaj księża:
ks. infułat prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, wykładowca WSD w Płocku
i ks. kan.
Stanisław Kaźmierczak, proboszcz parafii św. Jadwigi w Płocku.

Na pielgrzymim szlaku, wśród wielu ciekawych i głębokich konferencji i nauk
nie zabrakło również akcentu pasyjnego.
S. Ancilla przedstawiła pątnikom osobę i życie Matki Założycielki, charyzmat Zgromadzenia i zachęciła do modlitwy zanoszenia próśb modlitewnych
za pośrednictwem Sługi Bożej.