.

 Zgromadzenie

 Sióstr 

 Pasjonistek

Płock - Dom Macierzysty


Nowości na stronie: 
Czuwanie modlitewne
- grudzień 2019r.
- w AKTUALNOŚCI -

Myśli wybrane :)

Czyli Słówko

Matki Założycielki

Pasjonistka, jako dziecię Matki Bożej, pójdzie przez życie, by stać się

Żertwą Ofiarną, Żertwą Jezusową

 i cichutko spalać się będzie dla wszystkich i za wszystkich.

Swoje prace i cierpienia należy łączyć

z zasługami Pana Jezusa i ofiarować je

za nawrócenie grzeszników

i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Pan Jezus domaga się,

by wzbudzać czcicieli Męki Pańskiej.

Pilnujcie, pilnujcie,

aby Pan Jezus nie był sam.

Trzeba ufać Jezusowi.


Każda siostra powinna tak postępować

w życiu zakonnym,

żeby patrząc na jej postępowanie,

można było napisać regułę.

Przyjmij, Boże, to wszystko

na chwałę swoją.


Tak należy układać swoje codzienne życie: modlitwę, pracę i inne sprawy, aby we wszystkim Bóg był uwielbiany.

Trzeba codziennie w modlitwie gorąco dziękować Bogu za wyjątkową, nieocenioną łaskę powołania.

Na wierności w małych rzeczach

polega świętość.

Jeśli wydaje się nam za ciężko stać

pod krzyżem Jezusa, by Mu współczuć

w ogromie cierpień, wówczas zbliżmy się do stojącej obok Matki Najboleśniejszej. Ona nas zawsze wesprze i pomoże

w trudnościach.


Moim przywilejem - to wierna służba Bogu i Jezusowi cierpiącemu w bliźnich.

Wiedzcie, że naszym zadaniem jest wynagradzać Bogu za grzechy,

wybłagać miłosierdzie dla świata,

bo wielka kara czeka świat, oraz ratować dusze w czyśćcu cierpiące.

Pamiętajcie, że przed nami

wielkie zadanie.

Pamiętajmy o biednych, bo gdy będziemy pamiętać o biednych,

to i Bóg nam za to hojnie wynagrodzi.

Bądź uwielbiany, Boże mój,

we wszystkim na wieki.

Wszystko czynić w duchu miłości

i pokuty.

Wszystko jest w ręku Boga

i On nas nie skrzywdzi,

tylko trzeba Jemu zaufać.

Pan Jezus nie dawał mi spokoju,

tylko chciał, abym założyła zgromadzenie, w którym w szczególny sposób byłaby czczona Męka Pańska.

Jak mogłam, tak wolę Bożą pełniłam i to, czego Bóg ode mnie żądał spełniłam.

To jest niemożliwe, żeby codziennie

i gorliwie rozmyślać Mękę Pańską,

a nie uświęcić się. 

Czyńcie wszystko w duchu miłości

i pokuty.

Wypraszajcie miłosierdzie dla świata -

- to zadanie pasjonistki.

Rzeczy zewnętrzne (dokładność w pracy i porządek) świadczą o wnętrzu,

bo to jest odbicie

wewnętrznego człowieka.

Czyńcie wszystko dla naszego Zbawiciela; nie róbcie nic dla ludzi,

aby się im przypodobać, ale tylko dla Boga, bo Bóg jest naszym celem.


Najmniejsza słomka podniesiona

z miłości dla tych najmniejszych (biednych, chorych, kalek)

obficie w niebie będzie wynagrodzona.

Ochotnego dawcę Bóg miłuje,

więc niech siostry

z radością podchodzą do życia

i z radością służą Panu Bogu.

Jezu, daj poznać światu wartość

Twojej Męki i Śmierci.

Bóg w Swej dobroci powołał nas specjalnie, abyśmy pomagały Mu

w zbawczym dziele przez wierność Ukrzyżowanemu Chrystusowi

Wtedy będziemy prawdziwie wesołe, jeśli radość nasza będzie wypływała

z poczucia szczęścia wewnętrznego,

a ono rodzi się tylko z wierności Ukrzyżowanemu Oblubieńcowi naszemu.

Zewnętrzne bodźce nigdy nie dają prawdziwej radości.


Chrystus Ukrzyżowany

czeka na naszą pomoc,

na naszą miłość.