.

 Zgromadzenie

 Sióstr 

 Pasjonistek

Płock - Dom Macierzysty


Nowości na stronie: 
Czuwanie modlitewne
- grudzień 2019r.
- w AKTUALNOŚCI -

Święci uśmiechnięci :)

czyli słówko od świetych

***

Bóg jest radością.

Dlatego przed swój dom wystawił słońce.

(św. Franciszek z Asyżu)

***

Wszystko, co czynimy, jest tylko środkiem do celu.

Jedynie miłość jest celem samym w sobie,

bo Bóg jest miłością.

(św. Edyta Stein)

***

Dobry Bóg zechciał przeprowadzić moją duszę przez wiele rodzajów doświadczeń, wiele wycierpiałam od czasu,

gdy jestem na ziemi, ale jeżeli w dzieciństwie cierpiałam

ze smutkiem, to teraz nie cierpię już w taki sposób,

tylko w radości i pokoju, jestem naprawdę szczęśliwa,

że cierpię.

(św. Teresa od Dzieciątka Jezus) 

***

Teraz więc trwają wiara, nadzieja i miłość – te trzy.

Z nich zaś największa jest miłość.

(św. Paweł) 

***

Smutno mi, Jezu, widząc tę wielką obojętność

i niewdzięczność stworzeń.

O mój Jezu, pragnę Cię kochać za nich i miłością swoją zadośćczynić Tobie.

(św. Faustyna)


***

Dusza człowieka sprawiedliwego jest piękna,

ale jego ciało zawsze cierpi.

(Mariam, św. Palestynka)****

Nie piękność ciała czyni duszę piękną,

lecz piękna dusza czyni ciało pięknym.

(św. Ignacy Loyola)

***

Kiedy, mój Jezu,

będę mogła posiąść Ciebie na zawsze?

(św. Rita)

***

Człowiek jest tyle wart

ile jest w stanie kochać.

(św. Augustyn)

***

Najlepsze dla nas jest nie to,

co my uważamy za najlepsze,

lecz to, czego chce od nas Bóg.

(św. Józefina Bakhita)

***

Wszystkie dobra Pana

przychodzą do nas

przez ręce Maryi.

(św. Jan Bosko)

***

Dobrzy ludzie są podobni do czystego powietrza:

oddycha się nim, chociaż się go nie widzi.

(św. Rafał Kalinowski)

 

***

Najświętsze Serce Jezusa jest niewyczerpanym źródłem,

które nic innego nie pragnie, jak tylko wypełnić sobą serca pokorne, aby były wolne i gotowe poświęcić życie zgodnie

z Jego świętą wolą.  

(św. Małgorzata Alacoque) 

***

Jeśli w walce o nasze powołanie musielibyśmy umrzeć,

to byłby to najpiękniejszy dzień naszego życia.  

(św. Gianna Beretta Molla

***

Wszechmogący Boże, daj mi to, co podoba się Tobie.

Nie dbaj o moje pragnienia. Ja wierzę, że to, co od Ciebie otrzymam, będzie dla mnie najlepszym darem.

(św. Gertruda) 

***

Aby być świętym, trzeba być szalonym.

Trzeba stracić głowę.  

(św. Jan Maria Vianney) 

***

Jeśli wszystko układałoby się po myśli człowieka,

czy chciałby on wówczas zabiegać o sprawy niebieskie?

(św. Brygida) 

***

O Krzyżu, witaj nadziejo jedyna.

Panie, dziękuję Ci za to,

żeś za moje grzechy umarł na Krzyżu.

(św. Paweł od Krzyża) 

***

Chrystus wstąpił na trybunę krzyża. Ze swego ciała uczynił księgę, której litery są tak czytelne, że każdy człowiek może ją doskonale czytać mimo słabości umysłu i słabego wzroku. Niech więc dusza czyta. Co Go trzymało na Krzyżu?

Ani gwoździe, ani krzyż nie były w stanie przytrzymać Boga. Trzymały Go więzy miłości.

(św. Katarzyna ze Sieny) 

***

Dobrze spełniać to co ode mnie zależy, a dobrze znosić to,

co ode mnie nie zależy – oto jest cała doskonałość i źródło prawdziwego szczęścia na świecie.

(św. Maksymilian Maria Kolbe) 

***

Im większe są cierpienia, tym większa jest miłość,

 jaką cię Bóg obdarza.

(św. o. Pio) 

***

Nie wlecz krzyża po ziemi...

Nieś go uczciwie, rzetelnie na swoich ramionach,

ponieważ twój krzyż, jeśli będziesz go niósł z godnością,

nie będzie jakimś tam zwykłym krzyżem,

ale Świętym Krzyżem.  

(św. Josemaria Escriva de Balaguer

***

Panie, szukam Twojego oblicza, oblicza Twojego pożądam. A więc, Panie Boże mój, pouczaj teraz moje serce,

gdzie i jak mam Cię szukać, gdzie i jak mogę Cię znaleźć?

(św. Anzelm)

***

Nie chcę się stroić,

bo by mnie pycha ponosiła

i nie mogłabym się modlić

(św. Karolina Kózkówna)


***

Gdy przyjdzie mi stanąć przed sądem Bożym,

może to wszystko, co ludzie podziwiali i chwalili,

okaże się bez wartości, a jedynym moim ratunkiem będzie jakiś dobry uczynek, jakaś ofiara, którą wykonałam

w ukryciu, w tajemnicy przed ludźmi.

(św. Urszula Ledóchowska) 

***

Bóg Ojciec zechciał tak zabezpieczyć życie dziecka,

swój skarb, aby zostało ono już od momentu swego poczęcia powierzone trosce najbliższych.

(bł. Jan Paweł II)

***

Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstep i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu - jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan.

( św. Piotr)

***

Jeżeli zdarzyło ci się nieszczęście i upadłeś, nie rozpaczaj lecz z ufnością i pokorą uciekaj się do Miłosierdzia Bożego,

które nie chce śmierci grzesznika, ale cierpliwie go znosi,

pilnie szuka i przyjmuje z miłością.

(św. Józef Sebastian Pelczar) 

***

Trzeba nam pokładać ufność w Bogu, a nie w ludziach; troszczmy się, by Mu służyć i w Nim pokładać nadzieję,

że nasze sprawy będą się dobrze układać.

(św. Józef Kalasancjusz)

***

Moje cierpienie, połączone z zasługami krwawej Męki Chrystusa, złagodzi przeznaczoną dla mnie karę w czyśćcu,

a dzięki Bożej łaskawości powiększy zasługę na niebo.

(św. Tomasz More) 

***

Patrz na Jezusa, który dla ciebie został wzgardzony;

stań się dla Niego wzgardzona na tym świecie i idź za Nim. (św. Klara)