.

 Zgromadzenie

 Sióstr 

 Pasjonistek

Płock - Dom Macierzysty


Nowości na stronie: 
Czuwanie modlitewne
- grudzień 2019r.
- w AKTUALNOŚCI -

Koronka do Ran Pana Jezusa

   Koronkę odmawia się na różańcu. 

(Na krzyżyku)

O Jezu, Boski Odkupicielu,

bądź nam miłościw i całemu światu. Amen.

      Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,

zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.

      Przebacz, zlituj się mój Jezu w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.

      Ojcze Przedwieczny, błagamy Cię przez Krew Jezusa Chrystusa,

Syna Twego Jednorodzonego, okaż nam miłosierdzie. Amen.

(Na dużych paciorkach)

    Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa,

- na uleczenie ran dusz naszych.

(Na małych paciorkach - 10x)

    O mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia

- przez zasługi Twoich świętych ran.

(Na zakończenie - 3x)

    Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa,

- na uleczenie ran dusz naszych.