.

 Zgromadzenie

 Sióstr 

 Pasjonistek

Płock - Dom Macierzysty


Nowości na stronie: 
Czuwanie modlitewne
- grudzień 2019r.
- w AKTUALNOŚCI -

Kolędnicy Misyjni 2015/16r.

   Już po raz drugi grupa Kolędników Misyjnych – uczniów naszej szkoły 
i absolwentów, wyruszyła na ulice Płocka, by niosąc Radosną Nowinę 
o Narodzeniu Pana Jezusa nieść również pomoc najuboższym mieszkańcom krajów misyjnych, tym razem dzieciom z Madagaskaru. 
   Bieda, niedożywienie, gruźlica, trąd, klęski żywiołowe, przemoc i wyzysk – takich problemów doświadczają mali Malgasze, beneficjenci około 100 projektów pomocy wspieranych przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. 
Opieką objęte są „dzieci bez imienia”, osierocone i ofiary przemocy.
   Kolędując udało nam się zebrać 2.006.76zł., to może niewiele w porównaniu z ogromnymi potrzebami materialnymi, ale ofiary serca niektórych darczyńców były bardzo ogromne – ewangeliczne. Pewna dziewczynka z naszej szkoły, która mieszka w Domu Dziecka, dzieląc się swoim kieszonkowym, poruszyła wiele serc, gdyż do takich jak ona odnoszą się słowa Pana Jezusa z Ewangelii: „ona … ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie” (Mk 12, 38-44). 
   Wszystkim, który nas przyjęli i serca swoje dla nas otworzyli, grosik do skarbonki misyjnej wrzucili, mówimy malgaskie szczere dziękuję – misaotra anao! 
(czyt. misoczanau).