.

 Zgromadzenie

 Sióstr 

 Pasjonistek

Płock - Dom Macierzysty


Nowości na stronie: 
Czuwanie modlitewne
- grudzień 2019r.
- w AKTUALNOŚCI -
Misyjne Lato z Bogiem - Skorzeszyce 1 -6.07.2013r.
Wiara buduje wspólnotę - taką tematykę miały tegoroczne spotkania formacyjne prowadzone dla dzieci przybyłych z różnych stron Polski na letni wypoczynek do Skorzeszyc. W 148 osobowej grupie dzieci, nie zabrakło przedstawicieli z Płockiej 17, które dotarły na misyjną przygodę pod opieką s. Ancilli.
W obecnie trwającym Roku Wiary, bardzo aktualne i żywe stały się słowa zachęty Ojca Świętego Benedykta XVI, wypowiedziane podczas pielgrzymki do Polski w 2006r. - abyśmy mocno trwali w wierze.