.

 Zgromadzenie

 Sióstr 

 Pasjonistek

Płock - Dom Macierzysty


Nowości na stronie: 
Czuwanie modlitewne
- grudzień 2019r.
- w AKTUALNOŚCI -
VI Płocki Maraton Biblijny 
      Publiczne czytanie Pisma Świętego zorganizowała Akcja Katolicka Diecezji Płockiej. Od rana do późnego popołudnia czytane były wybrane Księgi Starego Testamentu i cały Nowy Testament.
    Maratonowi po raz drugi nadano charakter ekumeniczny. Także w tym roku katolicy, prawosławni i protestanci wspólnie stanęli przy księdze Pisma Świętego.
Tegoroczna biblijna akcja trwała cztery dni od 13 do 16 maja. 
      Nie zabrakło w niej również przdstawicieli naszej szkoły, którzy już po raz drugi, pod opieką s. Ancilli – kl. Vb i pani Małgosi Tomczak – kl. III, włączyli się w dniach 16 i 17 maja 2013r.w czytanie Bożych Słów.
16 maja 2013r.
17 maja 2013r.