.

 Zgromadzenie

 Sióstr 

 Pasjonistek

Płock - Dom Macierzysty


Nowości na stronie: 
Czuwanie modlitewne
- grudzień 2019r.
- w AKTUALNOŚCI -

Formacja zakonna
 w naszym Zgromadzeniu

Postulat trwa jeden rok. Ma on na celu pogłębienie życia religijnego
i zapoznanie się z ideą życia pasyjnego.
Postulat pomaga kandydatce
do Zgromadzenia przekonać się o słuszności swojej decyzji naśladowania Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego według sposobu życia św. Franciszka z Asyżu
i Sługi Bożej Matki Józefy Hałacińskiej
– Założycielki naszego Zgromadzenia.
Postulantka wspierana przez formatorkę
– nazywaną mistrzynią postulatu, pracuje w sposób szczególnynad swoją formacją ludzką
i chrześcijańską.
Po zakończeniu postulatu, w dniu obłóczyn rozpoczyna się nowicjat.
W tym dniu nowicjuszka otrzymuje habit, biały welon i nowe imię.
Nowicjat trwa 2 lata.

Prawo kanoniczne mówi: Nowicjat, którym rozpoczyna się życie w
instytucie, zmierza ku temu, żeby nowicjuszki dokładniej rozpoznały Boże
powołanie i to właściwe danemu instytutowi, by doświadczyły sposobu życia
instytutu, uformowały umysł i serce jego duchem, a także by można było
potwierdzić ich zamiar i zdatność
(Kan. 646).
 Nowicjat jest czasem pogłębienia żywej relacji z Jezusem, poznaniem wybranych zagadnień z teologii życia zakonnego, Reguły i Konstytucji.
Jest również etapem wchodzenia w praktykę rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, w życie wspólnotowe, w rozwijanie kontemplacyjnego aspektu powołania zakonnego oraz whistorię i duchowość zgromadzenia.
Juniorat to kolejny po postulacie
i nowicjacie okres formacji początkowej. Rozpoczyna się on w dniu złożenia pierwszej profesji zakonnej.
Jest etapem pogłębiania osobistej formacji oraz przygotowania do podjęcia posługi w zgromadzeniu.
W tym czasie siostra juniorystka zdobywa odpowiednie przygotowanie zawodowe
i apostolskie.
Biorąc udział w życiu wspólnoty uczy się 
łączyć modlitwę, naukę i posługę apostolską. Siostra kształtuje w sobie osobowość zakonną, pogłębiając swoje życie wewnętrzne, w duchu miłości służebnej dąży do całkowitego oddania się Bogu w profesji wieczystej.
W tymczasie współpracuje z mistrzynią junioratu.
Etap junioratu trwa minimum 5 lat, siostry juniorystki, co roku składają na nowo swoje śluby; w tym czasie przebywają w różnych wspólnotach zgromadzenia, wykonując zadania apostolskie na terenie domu i poza nim; podejmują również studia przygotowującedo pracy.
Po złożeniu wieczystej profesji ślubów, każda siostra wchodzi na drogę tzw. formacji ciągłej lub stałej.
Żyjąc we wspólnocie, siostra, prowadzi życie modlitwy, wypełnia powierzone jej zadania i troszczy się o swój rozwój duchowy. Taka troska ma głęboki wymiar świadectwa i sprzyja budzeniu się nowych powołań.
Formacja jest procesem, który nigdy się nie kończy, trwa całe życie - jest wzrastaniem ku Bogu w szarej codzienności dnia.