.

 Zgromadzenie

 Sióstr 

 Pasjonistek

Płock - Dom Macierzysty


Nowości na stronie: 
Czuwanie modlitewne
- grudzień 2019r.
- w AKTUALNOŚCI -

Czuwania wynagradzające

W piątek 22 listopada 2013r. w godz. od godz. 19.00 do 21.00,
w naszym domu odbyło się drugie
czuwanie modlitewno - wynagradzające dla osób świeckich,
w którym również licznie uczestniczyły siostry.

Tego wieczoru konferencję zgłębiającą 11 i 12 obietnicę poprowadził
ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski.
Zgłębianie tematu wypływającego z następujących obietnic:

11. Gdy ofiarujesz Moje Święte Rany za grzeszników, nie zapominaj
czynić tego i za dusze w czyśćcu, bo mało jest osób, które by myślały o
przyniesieniu im ulgi. Najświętsze Rany są dla dusz czyśćcowych skarbem nad
skarby. Ofiaruj twoje cierpienia w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami za dusze
czyśćcowe.
12. Dusza, która za życia swego śmiertelnego czciła Rany Pana
naszego Jezusa Chrystusa, korzystała z ich zasług i ofiarowała je Ojcu
Przedwiecznemu za dusze czyśćcowe, będzie miała przy sobie w chwili śmierci
Najświętszą Maryję Pannę i Aniołów Pańskich, a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym
blasku Swej Chwały przyjmie je i ukoronuje wieńcem niebieskim jej czoło
;
stało się inspiracją do modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące.
Ks. prelegent w swojej konferencji ukazał, w jaki sposób poprzez wieki historii Kościoła kształtowało się podejście do tematyki Świetych Obcowania.
Zarówno w kaznodziejstwie jak i w dokumentach Kościoła,
czy wreszczie w źródłowych tekstach Pisma Świętego jak np. 1Kor3,13, gzie jest mowa o ogniu oczyszczającym.


  Natomiast w kazaniu szczególnnie wybrzmiał fragment zaczerpnięty z Dzienniczka św. s. Faustyny (1738), który wielokrotnie z mocą został przytoczony w czasie kazania,
by podkreślić nasze osobise zaangażowanie w modlitewną pomoc duszom czyśćcowym: Wstępuj często do czyśćca, bo tam cię potrzebują.

Po uczcie duchowej już tradycyjnie nastąpiła Agapa :)
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom czuwania za wspólnie przeżyty na chwałę Bożą wieczór :)

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie, które poprowadzi
ks. Jarosław Kwiatkowski - Ojciec Duchowny w WSD w Płocku
20 grudnia o godz. 19.00
                                - s. Ancilla - koordynator spotkań modlitewno - wynagradzających.