.

 Zgromadzenie

 Sióstr 

 Pasjonistek

Płock - Dom Macierzysty


Nowości na stronie: 
Czuwanie modlitewne
- grudzień 2019r.
- w AKTUALNOŚCI -

26.09.2014r.

    W piątkowy wieczór rozpoczęliśmy kolejny rok czuwań wynagradzających dla
osób świeckich. Tegoroczne spotkania będą czasem głębszej refleksji nad
wybranymi treściami biblijnymi. Głównym przesłaniem są słowa z listu do Hebrajczyków: "Żywe jest Słowo Boże i skuteczne".
Czuwanie rozpoczęliśmy od Intronizacji Słowa Bożego, czerpiąc inspirację z Księgi Nehemiasza.
Pierwszemu spotkaniu przewodniczył ks. Tadeusz Kozłowski, który w homilii przybliżył tematykę ważności czasu, jego przemijania i właściwego wykorzystania.