.

 Zgromadzenie

 Sióstr 

 Pasjonistek

Płock - Dom Macierzysty


Nowości na stronie: 
Czuwanie modlitewne
- grudzień 2019r.
- w AKTUALNOŚCI -

18.11.2016r.-Fara

Jubileuszowa Msza św., odnowienie ślubów zakonnych i przyjęcie grupy „Współpracowników Ukrzyżowanego” złożyły się na obchody 10. rocznicy przeniesienia doczesnych szczątków Sługi Bożej m. Józefy Joanny Hałacińskiej – założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, do kościoła farnego w Płocku.

Mszy św. w kościele farnym przewodniczył ks. prał. Wiesław Gutowski, proboszcz parafii.
Kazanie wygłosił ks. dr Wojciech Kućko, pracownik wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Podkreślił w nim, że Sługa Boża m. Józefa Joanna Hałacińska (1867-1946) zareagowała na wezwanie Jezusa, gdy Ten ją wezwał. Najpierw w zgromadzeniu serafitek - Córek Matki Bożej Bolesnej, a potem
w założonym przez siebie Zgromadzeniu Męki Pana
Naszego Jezusa Chrystusa, czyli sióstr pasjonistek.
Przypomniał też słowa m. Józefy o tym, że ją „przynaglała Miłość Chrystusa Ukrzyżowanego”. Takiego przynaglenia potrzebują też inni: „Za kilka miesięcy obchodzona będzie 150 rocznica jej urodzin. Skoro jesteście płockim zgromadzeniem, może warto rozgłosić ten fakt, by pasjonistki, które działają w parafiach naszej diecezji od blisko 100 lat, na nowo stały się zaczynem świeżości, nowego ducha apostolskiego?” – pytał teolog.
Pasjonistki powinny stać się zaczynem nowego ducha apostolskiego w diecezji
i w całym Kościele!
” – wezwał kaznodzieja.
Podkreślił, że zgromadzenie to znalazło się na arenie dziejów, gdy rodziła się nowa, druga Rzeczpospolita. Od tamtych dni towarzyszy wiernym w Płocku i wielu innych
miejscach, mimo lat wojny, okupacji i czasu komunizmu. Za to należą się
podziękowania zgromadzeniu, założonym przez siostrę, która pisała,
że „wyproszenie miłosierdzia dla świata - to zadanie pasjonistki”.
Ks. Kućko zauważył też, że duch pokuty, umartwienia, posłuszeństwa, tak bardzo
bliski siostrom przez charyzmat Założycielki, nie jest mocną stroną katolików:
Z jednej strony wielu ludzi szuka głodówek, diet, ćwiczeń dla ciała, by
uczynić je zdrowszym i piękniejszym. A ilu zżyma się, gdy słyszy o poście i
umartwieniu?
” – pytał uczestników Mszy św.
W opinii ks. Wojciecha, zadaniem chrześcijan jest wytrwałość. Postawa ta polega
na „pełnym napięcia trwaniu w wierze, w miłości przetrzymującej wszystko oraz
w nadziei na przyjście Pana
”. Taką stałość daje sam Bóg, a jej przykładem jest
Chrystus, który „przecierpiał krzyż”.

W czasie Mszy św. odbyło się także odnowienie ślubów zakonnych przez siostry
pasjonistki. Poza tym przyrzeczenie złożyły członkinie grupy modlitewnej
Współpracowników Ukrzyżowanego”. Między innymi zobowiązały się do codziennego odmawiania „Koronki do ran Pana Jezusa”.

W uroczystości uczestniczyła m. Agnes Jaszczykowska - przełożona generalna sióstr
pasjonistek wraz z radą generalną i siostry przybyłe z wielu placówek z Polski.